ภาษาไทย

'wide' เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของคนกลุ่มเล็กๆ ที่อยากจะทำอะไรสักอย่างที่หลุดพ้นจากกรอบความ คิดแบบเดิมๆ การทำอะไรแบบเดิมๆ และความเป็นอยู่แบบเดิมๆ wide มองโลกในมุมที่แตกต่างออกไปโดย..

wide เชื่อว่าการก้าวลำ้ของฝั่งโลกดิจิตอล มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิต ในฝั่งโลกที่เราอาศัยอยู่ และในตอนนี้ มนุษย์เรานั่นแหล่ะที่เป็นศูนย์กลางของทุกอย่าง

wide เชื่อว่าโลกในยุคใหม่นี้ ‘การแบ่งปันกัน’ เป็นทัศนคติใหม่ในการดำเนินชีวิต ก่อให้เกิดพลังใหม่ๆ ที่ผู้คนมาร่วมด้วยช่วยกัน เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เดิมๆ ให้ชีวิตของทุกคนดีขึ้น

wide เคารพในความเป็นตัวตนของแต่ละคน เชื่อว่าทุกคนมีความแตกต่างในวิถีของตัวเอง แต่สามารถ อยู่รวมกันบนโลกใบนี้ได้อย่างเป็นสุข

กับการเชื่อมต่อสู่โลกอินเตอร์เน็ตก็เช่นเดียวกัน wide เชื่อว่าการเชื่อมต่อแบบไร้สาย (wireless) เป็นคำตอบสุดท้ายของวันนี้ ด้วยความง่าย สะดวกสบาย และช่วยปลดปล่อยเราออกจากโลกเดิมๆ ที่ถูกจำกัดขอบเขตด้วยระยะทางของสาย

ด้วยความเชื่อเหล่านี้ wide จึงทุ่มเทเต็มที่เพื่อสร้างสรรค์ คิดค้น และนำเสนอวิธีการต่างๆ ที่จะช่วยให้ ‘ทุกคน’ สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่โลกอินเตอร์เน็ตได้ง่าย สะดวกสบาย และหลุดพ้นจากข้อจำกัดทางสาย ได้อย่างแท้จริง

เพราะยังไง ‘พวกเรารวมกัน’ ย่อมดีกว่า ‘คนเดียว’